Skip main navigation
5 August 2017

Tafatafa mivantana miaraka amin’ny Loholona sy Rahavavy Renlund

Amin’ny 5 aogositra 2017 ny Loholona Dale G. Renlund sy i Ruth vadiny dia hanatanteraka hetsika tafatafa ho an’ny tanora ao amin’ny kaontinanta Afrikana. Io hetsika io dia hiainga avy ao Accra, Ghana, ary hisy fampitana anankiroa: ny voalohany dia amin’ny teny anglisy sy pôrtogey amin’ny 10 ora maraina, ora GMT (amin’ny 10 ora maraina ao Ghana, amin’ny 12 ora tolakandro ao Johannesburg), ary ny faharoa dia amin’ny teny frantsay amin’ny 1 ora tolakandro, ora GMT (amin’ny 1 ora tolakandro ao Ghana, amin’ny 3 ora tolakandro ao Johannesburg).

Mandritra ilay hetsika ny Loholona sy Rahavavy Renlund dia hamaly fanontaniana avy amin’ireo tanora ao Afrika. Raha te handefa fanontaniana ianao dia afaka manao izany etsy ambany na amin’ny alalan’ny WhatsApp amin’ny +1 385 489 9669.

Azo jerena mivantana ato amin’ity pejy ity, na ao amin’ny pejy Facebook an’ny LDS Youth, na ao amin’ny pejy YouTube an’ny LDS Youth, na ao amin’ny tambazotra ifaneraserana ao amin’ny vondrom-paritra misy anao ilay fandaharana.

https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/renlund?lang=mlg